Glitz [noun]

Definition of Glitz:

showiness

Synonyms of Glitz:


Opposite/Antonyms of Glitz:

-


Sentence/Example of Glitz: